Exportråd

Tips på hur du organiserar företagets export

Exportera - en väg till framgång


Att börja exportera eller att expandera era exportaktiviteter till nya marknader kan mycket väl vara den allra bästa strategin för att utveckla ert företag samt öka försäljning och resultat. Sverige är ett litet land men vi är mycket duktiga på internationell handel.


Under 2021 uppgick Sveriges totala varu- och tjänsteexport till 2 507 miljarder kronor, en ökning med 12 procent jämfört med året innan. Vår totala varuexport var 1 518 miljarder kronor. Av detta gick 72% till Europa och vår exportindustri är mycket beroende av utvecklingen inom Europa. Vad gäller varor är våra största exportmarknader Norge, Tyskland, USA, Danmark, Finland och Storbritannien, tätt följda av Nederländerna, Kina (se rapport nedan), Frankrike och Polen. Vi exporterar mera till Asien än till Nordamerika och Sydamerika tillsammans. I Asien är våra största exportmarknader Kina, Japan och Sydkorea. Hos SCB finns bra statistik om import och export till olika länder. Läs mera >>


Innan ni börjar att exportera till en ny marknad är det en hel del att tänka på för att ni skall bli framgångsrika och undvika onödiga misstag och kostnader. Tips och länkar till ytterligare information finner du nedan.

 

Läs mera om hur ni kan få hjälp med att exportera med lönsamhet >>

Välj exportmarknad

Om ni funderar på att börja exportera och inte har handlat med utlandet tidigare så rekommenderar vi att ni startar i närområdet. Även om utmaningarna inte skall underskattas där heller så är språk, kultur och lagar mera lika dem i Sverige och förutsättningarna något bättre att hamna rätt från början. Tack vare frihandel och harmoniserade regler är det även relativt enkelt att komma igång med att exportera till Europa, i alla fall gällande tullregler, betalningar, avtal etc.


Är ni en lite mera erfaren exportör som redan är igång med export men önskar expandera till nya marknader så underskatta inte att alla marknader är olika - förbered er ordentligt och tveka inte att söka hjälp om det behövs.


Beroende på tidigare erfarenhet och på vilken produkt eller tjänst som ni säljer kan det även finnas en stor potential i att exportera till Nordamerika, Asien inklusive Kina, Latinamerika, Mellanöstern samt andra regioner och länder.


Läs mera om hur ni kan få hjälp med att utvärdera olika marknader >>


Marknadsundersökning

Innan ni ger er in i försäljning och avtal med nya utländska kunder eller återförsäljare så måste ni genomföra en marknadsundersökning. Denna marknadsundersökning bör som minimum innehålla följande frågeställningar:


1. Marknadspotential
Hur stor är den totala marknaden och hur stor andel kan ni ta?


2. Säljkanaler – distributionssätt
På vilket sätt når ni snabbast, enklast och mest effektivt ut till era potentiella kunder? Utvärdera t.ex. direktförsäljning till slutkund, distributör (med eget lager), agent (med provision), partner (med ömsesidigt samarbete) eller starta eget dotterbolag.


3. Prisbild
Vilka priser gäller på marknaden? Är rabatter vanliga och i så fall hur stora? Hur stor marginal förväntar sig er distributör eller agent? Glöm inte att lägga på frakt och ev. tull på era egna priser när ni jämför.


4. Konkurrenter
Vilka konkurrerande företag finns på marknaden? Hur starka är de och inom vilka områden – geografiskt och produktmässigt? Marknadsandelar? Anseende hos återförsäljare och kunder? Vilken service och kvalitet erbjuder de och kan ni matcha dem?


5. Logistik och lager
Vilket är det bästa transportsättet för era varor – t.ex. flyg, bil, båt eller järnväg? Beroende på vilken säljkanal ni väljer kan det i vissa fall bli nödvändigt att sätta upp ett mellanlager i det aktuella landet, för att säkra snabba leveranser.


6. Tullar och handelshinder
För vissa produkter och marknader gäller importtullar och ibland även handelshinder eller import-/exportförbud. Kontrollera noga vad som gäller för era produkter.


Läs mera om hur ni kan få hjälp med att genomföra en marknadsundersökning >>


Distributör, agent, partner eller starta dotterbolag?


Det finns många olika sätt att sälja till utlandet. Direktförsäljning till slutkund lämpar sig bra för tjänster, mindre produkter som kan säljas via Internet (t.ex. musik, programvaror, böcker, kläder etc.) samt produkter som riktar sig till en smal och väldefinierad kundkrets. För många traditionella produkter är det bäst och säkrast att sälja via en lokal distributör som köper och betalar i egen räkning samt sköter lagerhållning, marknadsföring och annan service mot marknaden.


För konsumentprodukter är det vanligt att man utser en generalagent eller distributör med ensamrätt som sedan säljer via ett eget nät av återförsäljare. Att besöka lokala branschmässor kan ge er många uppslag och värdefulla kontakter. Som alternativ kan ni utse en eller flera agenter som aktivt bedriver försäljning mot en fast eller rörlig provision (ofta en kombination). Avtalen med köparna skrivs i allmänhet direkt med er som leverantör/tillverkare och ni får därigenom ett större ansvar samt mera arbete i anslutning till varje beställning.


Känner ni er säkra på att era produkter och/eller tjänster har en stor marknad, t.ex. efter positiva erfarenheter i liknade länder eller efter att först ha sålt en tid via distributör eller agent, så kan tiden vara mogen för att starta ett eget dotterbolag. Riskerna och investeringskostnaderna är högre men samtidigt får ni en större kontroll och en större del av den totala försäljningsmarginalen.


Läs mera om hur ni kan få hjälp med att analysera, finna och utvärdera den bästa säljkanalen >>


Marknadsföring
En effektiv marknadsföring är oerhört viktig för att nå framgång när man exporterar. Den kan användas för att hitta både nya kunder och återförsäljare. När man väl fått kontakt gäller det att ge en professionell bild av företaget och produkterna/tjänsterna. Vilken mix av marknadsföring man skall välja beror på målgruppen, produkten/tjänsten samt vad man vill uppnå och vilken budget man har till förfogande. Exempel på effektiv marknadsföring är bl.a. följande aktiviteter:


1. Hemsida på Internet
Idag är det ett måste med en bra hemsida på Internet. Många webbdesigners glömmer dock att optimera hemsidan för att verkligen synas hos sökmotorerna och dra till sig besökare. Däför rekommenderar vi att ni tar hjälp med er sökmotoroptimering (SEO). Ett tips på ett bra och billigt webbhotell är One.com >>


2. Sponsrade länkar (textannonser) hos sökmotorer typ Google
Ett billigt och effektivt sätt att annonsera på Internet och se till att besökare hittar fram till just ert företag och dess produkter/tjänster är sponsrade länkar (textannonser) som visas för relevanta kunder via olika sökmotorer. Läs mera hos Google Ads samt Microsoft Advertising.


3. Bild- och bannerannonsering på välbesökta hemsidor
För vissa specifika produkter är Internetannonsering med bildannonser eller s.k. banners mycket effektivt, t.ex. om man kan annonsera på branschspecifika hemsidor med många potentiella kunder som besökare. Även här har Google effektiva annonstjänster att erbjuda. 


4. Mässor
Lokala mässor kan vara bra för att utvärdera en marknad, hitta återförsäljare/partners samt som en effektiv marknadsföringskanal mot en redan etablerad exportmarknad.
Databas för lokala och internationella mässor >>


5. Broschyrer
En hel del produkt och företagsinformation kan med fördel läggas ut på hemsidan som nedladdningsbara PDF-dokument. Ofta är det dock värdefullt att även kunna dela ut snygga och informativa broschyrer eller faktablad vid kundmöten, på mässor eller som bilagor till säljbrev och formella offerter. Kostnadseffektiva broschyrer m.m. som enkelt kan tas fram med hjälp av färdiga mallar finns bl.a. hos Vistaprint


6. Pressreleaser
Rätt utformade pressreleaser som attraherar tidningarnas redaktörer är oöverträffade reklampelare och mycket kostnadseffektiva. Tips om konsten att skriva en pressrelease samt verktyg för att spridning av pressreleaser, 10 tips samt ytterligare tips


7. Direktreklam
För vissa produkter och tjänster så fungerar direktreklam/reklammaterial via post fortfarande mycket bra. Numera bör man som alternativ även överväga direktreklam via e-post, s.k. e-postmarknadsföring (email marketing) där det finns bra tips. Var noga med att följa nationella regler, t.ex. i Norden


8. Annonser
Är man ny på en marknad eller har en stor målgrupp kan attraktiva annonser i utvalda medier (t.ex. branschtidskrifter) ge ett gott resultat.


Läs mera om hur ni kan få hjälp med att välja rätt marknadsföring och producera den kostnadseffektivt >>


Tullregler

Vid export krävs att man lämnar en tulldeklaration till Tullverket. Inom den Europeiska Gemenskapen (EG) gäller förenklade förfaranden för godkända exportörer. Till dessa länder räknas numera även Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Bulgarien, Rumänien, Ungern och Cypern. För varor som uppfyller EG:s ursprungsregler gäller även tullfrihet eller reducerad tullavgift vid export till t.ex. EFTA-länderna (Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz) samt Turkiet. Dessa länder bildar tillsammans med EG:s medlemsländer ett frihandelsområde med liknande tullregler och tämligen fri rörlighet för varor.


EG har även träffat avtal om frihandel och tullregler gällande följande länder och områden: Mexiko, Israel, Sydafrika, Färöarna, Makedonien, Tunisien, Marocko, Västbanken, Gaza samt de spanska områdena Ceuta och Melilla.


Läs mera på tullverkets hemsida.


Exportrådgivning
Att börja exportera kan ge ert företag en enorm utveckling och bidra till att ni snabbt uppnår era volym-, expensions- och lönsamhetsmål. Uppgiften kan dock kännas komplex och frågorna hopar sig snabbt. För att komma rätt ifrån början och minimera risken för onödiga misstag och kostnader så kan det vara en god idé att ta hjälp av en erfaren exportkonsult.


Även företag med existerande exportverksamhet behöver ofta assistans med att utvärdera eller starta upp nya marknader samt att utveckla försäljningen i länder där de redan är verksamma.


Med 20+ års internationell erfarenhet och projekt i 80-talet länder över hela världen så erbjuder TBR Consulting AB exporthjälp och ett stort antal exportrelaterade tjänster, vilka anpassas för varje kundönskemål. Företaget erbjuder bl.a. exportrådgivning, marknadsundersökningar, marknadsetablering, distributörssökning/partnersökning, kundprospektering samt andra konsulttjänster inom export, marknadsföring, försäljning och företagsetablering. TBR Consulting erbjuder även erfaren hjälp med avtal och kontrakt samt bistår vid internationella förhandlingar.


TBR Consulting hjälper er att utvärdera för och nackdelar med olika handlingsalternativ. Genom välbeprövade koncept som appliceras på er speciella situation så erbjuds analyser, strategier och praktiskt genomförande.


Läs mera om hur TBR Consulting kan hjälpa er med effektiv exportrådgivning >>


Exportchef att hyra
Ibland räcker de interna resurserna inte till för att effektivt starta upp ny exportverksamhet. I andra fall önskar man prova på att exportera utan att från början dra på sig fasta kostnader för exportsäljare eller en exportchef. Detta är exempel på tillfällen när det kan vara både praktiskt och effektivt att tillfälligt hyra in en erfaren exportchef. Det kan gälla allt ifrån några dagars support på en internationell mässa, en dag i veckan under en period till ett långtidskontrakt med placering i era lokaler.


TBR Consulting kan erbjuda Exportchef att hyra med stor erfarenhet och gedigen kunskap inom export och internationell handel. Med ett flexibelt och prestigelöst arbetssätt har TBR Consulting fokus på effektivitet och praktiska lösningar som passar just er.


Läs mera om TBR Consultings tjänst ”Exportchef att hyra” >>


Vi hjälper inte till vid bilexport
Exportera.se/TBR Consulting är fokuserade på att bistå företag med etablering på nya marknader. Vi hjälper inte till med frågor som rör bilexport, d.v.s. export av bilar till eller från Sverige. För frågor som rör tull-och skattesatser kan ni prova att kontakta Tullverket och för rena transportfrågor kontakta någon större speditör som t.ex. DB Schenker. För avregistrering, läs mera hos Transportstyrelsen.


Affärsrelationer med Kina - En introduktion


Allt fler svenska företag ökar sin export till Kina eller etablerar sig på plats med dotterbolag eller på annat sätt för att tillverka konkurrenskraftiga produkter. Idag finns det runt 10 000 svenska företag som handlar med Kina och över 600 svenska företag med verksamhet på plats. Kina är vår största exportmarknad i Asien och exporten dit är betydande, vårt 8:e största exportland. Läs allt om prognoser, handel, politik och förväntningar på Kina under Oxens år 2021-2022 samt det senaste om Kina hos DI.


TBR Consulting har sammanställt en unik och mycket populär rapport kallad "Affärsrelationer med Kina - En introduktion". Det är en fullmatad skrift som sammanfattar mångåriga erfarenheter, tips, råd och idéer när det gäller att göra affärer i Kina. Vi har stor kunskap om Kina och affärer med kinesiska företag. Nu ger vi alla möjlighet att ta del av dessa erfarenheter till ett starkt rabatterat pris av endast 399 kr. plus moms, totalt 499 kr. 

399 kr. plus moms
Innehåll
Rapporten innehåller följande avsnitt som på ett enkelt och tydligt sätt redogör för problem, möjligheter och saker att tänka på när man gör affärer i Kina:

 • Förord
 • Kulturella skillnader
 • Konfucianismen
 • Medbestämmande och initiativförmåga
 • Skillnader i samhället, institutionerna samt i personliga värderingar
 • Förhandlingar
 • Korruption
 • Affärsjuridik
 • Juridiska tvister
 • Piratkopiering
 • Ensamrätt
 • Goda råd för framgång i Kina
 • Planering och förarbete
 • Bolagsbildning och investeringar
 • Patentskydd och piratkopiering
 • Länkar till ytterligare information om affärer med Kina


Beställning
Du köper rapporten genom att skicka ett mejl till info@exportera.se så får Du leverans av rapporten i PDF-format via mejl. Betalning mot faktura eller via länk som vi skcikar för onlinebetalning med betal- och kreditkort samt med PayPal.

VAD VÅRA KUNDER SÄGER

Erfarna. Kunniga. Supportande. Partnersökningen som utfördes av TBR Consulting i Spanien gjordes med stor omsorg. Den organiserade resan med affärsmöten var effektiv och uppskattad.


Ann-Christin Blom
Sales Director New Markets, Essve Produkter AB