Exportrådgivning, tips och länkar       Home       

Exportera.se

Att exportera ger er möjlighet att snabbt öka er försäljning och att förbättra företagets resultat. Men det är mycket att tänka på vid export och en hel del fallgropar. Exportera.se ger er värdefulla tips och idéer samt länkar till mera information och professionell exporthjälp.


Handelspartners
Kinas största handelspartners är EU/
Europa (i tillväxt), USA (minskande), Japan, Hong Kong samt ASEAN-länderna.


BNP-tillväxt
Kinas ekonomi växte med 7,4 % under 2014, vilket trots den höga siffran var den svagaste tillväxten på 24 år. Under 2015 förväntas BNP för Kina växa med 7,1 %. Tillväxttakten blir därmed oförändrad men är fortsatt imponerande i jämförelse med omvärlden.


Viktiga sektorer
Kinas viktigaste näringar är järn och stål, kol, verkstadsprodukter, kemi, kläder och textil, hemelektronik, bygg, transport och detaljhandel.


Befolkningen
Kinas befolkning uppgick 2013 till hela 1 357 miljoner personer. Befolkningstillväxten är i storleksordningen 0,5 % per år, vilket motsvarar ca. 6,8 miljoner fler människor varje år.


Miljöproblem
Av världens 20 mest luftförorenade städer finns hela 16 i Kina. De stora mängderna avfall är ett växande problem, fler än 30 % av vattendragen är svårt förorenade och den biologiska mångfalden är hotad. Sverige ses av Kina som ett föredöme vad gäller miljöteknik, hållbar utveckling samt miljöpolitik. Här finns det goda affärsmöjligheter för svenska företag på miljöområdet.  

Läs om TBR Consulting på vår egen hemsida >> 

Administrerad av:

Affärer och handel med Kina

Export till Kina

Kina är en mycket viktig exportmarknad för Sverige. Vår export till Kina var 2014 hela 39,8 miljarder kronor, en ökning med 1 % från året innan. Exportvolymen 2014 motsvarar 3,5 % av Sveriges totala export men förväntas fortsätta att öka i framtiden. Miljö och hälsovård är två av flera sektorer i fortsatt tillväxt, vilket ger stora affärsmöjligheter.

 

 

 

Etablering i Kina

Allt fler svenska företag ökar sin export till Kina eller etablerar sig på plats med dotterbolag eller på annat sätt för att tillverka konkurrenskraftiga produkter, inte bara för den lokala marknaden i Kina utan ofta även för hela Asien samt världsmarknaden. Idag finns det runt 650 svenska företag i Kina (exklusive Hong Kong) med ca. 800 etableringar i landet.

 

Import från Kina

Vår import från Kina uppgick 2014 till 49,9 miljarder, en ökning med 14 % från 2013. Volymen 2014 motsvarar 4,5 % av Sveriges sammanlagda import. Det finns stora möjligheter att förlägga licensproduktion i Kina och landet erbjuder även ett oändligt antal färdiga produkter inom olika områden för internationell export. Letar man efter specifika produkter från Kina kan man söka på lokala branschmässor i Kina samt via vissa specialiserade hemsidor där kinesiska distributörer och företag presenterar sina exportprodukter (länkar till sådana sidor ingår i rapporten nedan).

 

Fakta om Kina

I kolumnen till vänster finner du fakta om Kina samt dess handel och ekonomi. En stor mängd fakta och information om Kina finns att tillgå via de länkar som ingår i rapporten nedan.

 

Tips, råd och länkar gällande export och internationell handel >>

 

 

Köp Online: "Affärsrelationer med Kina - En introduktion"

TBR Consulting har sammanställt en unik och mycket populär rapport kallad "Affärsrelationer med Kina - En introduktion". Det är en fullmatad skrift som sammanfattar mångåriga erfarenheter, tips, råd och idéer när det gäller att göra affärer i Kina.

 

Vi har stor kunskap om Kina och affärer med kinesiska företag. Nu ger vi alla möjlighet att ta del av dessa erfarenheter till ett starkt rabatterat pris av endast 399 kr. plus moms, totalt 499 kr.

 

 

Rapporten säljs Online och kan betalas med alla vanliga betal- och kreditkort samt med PayPal:

    

Innehåll
Rapporten innehåller följande avsnitt som på ett enkelt och tydligt sätt redogör för problem, möjligheter och saker att tänka på när man gör affärer i Kina:

 • Förord
 • Kulturella skillnader
 • Konfucianismen
 • Medbestämmande och initiativförmåga
 • Skillnader i samhället, institutionerna samt i personliga värderingar
 • Förhandlingar
 • Korruption
 • Affärsjuridik
 • Juridiska tvister
 • Piratkopiering
 • Ensamrätt
 • Goda råd för framgång i Kina
 • Planering och förarbete
 • Bolagsbildning och investeringar
 • Patentskydd och piratkopiering
 • Bra länkar till ytterligare information om affärer med Kina

Beställning
För att beställa den intressanta rapporten om affärer med Kina, klicka på den gula köp-knappen ovan. Du omdirigeras då till en betalningssida där du anger dina kortuppgifter. Vi erbjuder en säker betalningslösning i samarbete med välrenommerade PayPal. Om du föredrar att betala mot faktura går detta också bra mot en extra administrativ avgift om 49 kr. plus moms. Läs mera om betalning mot faktura >>

Leverans
Efter genomförd betalning kommer du automatiskt till en sida där du kan ladda ned rapporten i PDF-format samt spara den på datorn.

Länkar till artiklar om Kina

Vi har nedan samlat ett antal länkar till bra artiklar från Dagens Industri. Samtliga handlar om Kina/Sverige eller har anknytning till handel och affärer med Kina:

Exportera.se © 2015 • Norrtullsgatan 27A, 113 27 Stockholm • Tel. 08-315533 • info@exportera.sewww.exportera.se