Exportrådgivning, tips och länkar 

             Bookmark and Share

Exportera.se

Att exportera ger er möjlighet att snabbt öka er försäljning och att förbättra företagets resultat. Men det är mycket att tänka på vid export och en hel del fallgropar. Den här sidan ger er värdefulla tips och idéer samt länkar till mera information och professionell exporthjälp.

Denna hemsida har som syfte att främja svensk export och produceras av företaget TBR Consulting AB. Vi är er erfarna affärspartner i Sverige och utomlands. Vi arbetar med affärsutveckling och exportrådgivning samt hjälper företag att växa och till fullo utnyttja sina affärsmöjligheter. TBR Consulting arbetar med uppdrag över hela världen samt i Sverige.

Läs om TBR Consulting >>

Snabbfakta om Sveriges största exportmarknader

 

USA
Sveriges femte största handelspartner är USA, vars befolkning uppgår till nära 319 miljoner. 6,7 % av Sveriges export går till USA. Den amerikanska livsstilen liknar på många sätt den svenska, men det finns också viktiga kulturella skillnader att beakta vid affärer med USA.


Tyskland
Tyskland har 81 milj. invånare och är världens största industrination. Av Sveriges export så går 10 % till Tyskland, vilket gör landet till vår allra viktigaste handelspartner. Tyskland hade en period en svagare tillväxt som till stora delar var orsakad av den tidigare återföreningen med Östtyskland, för att därefter växa sig stark igen. Den nuvarande lågkonjunkturen har drabbat även Tyskland men den tyska ekonomin tycks nu vara på rätt väg igen. Tyskland är en viktig handelspartner till Sverige och den stora marknaden gör att det här finns en betydande export-potential.

Norge
Den språkliga och kulturella närheten gör att svenska företag som gör affärer med Norge oftast når framgång. Man skall dock inte glömma bort att Norge fortfarande är en utlandsmarknad. Norges befolkning uppgår till 5 miljoner och deras viktigaste naturresurser är olja, naturgas och fisk. Norge är tillsammans med Tyskland vår största exportmarknad som tar 10 % vardera av Sveriges samlade export.

Storbritannien
Med en befolkning på 64 miljoner tar Storbritannien 7,1 % av vår export och är vår tredje största utlandsmarknad. Dess språk, relativa närhet och långa handelstraditioner med Sverige gör landet till en populär exportmarknad för svenska företag.

Danmark
Danmark har 5,6 miljoner invånare och tar hela  6,9 % av vår export och är där igenom en av våra viktigare handelspartners. Danskarna anses allmänt vara lite tuffare än vi svenskar med vårt consensus-tänkande och de är mera lika tyskarna. Exporten till Danmark har tidigare ökat kraftigt under ett flertal år i följd.

Finland
Den finländska befolkningen uppgår till 5,5 miljoner, varav ca. 65 % bor i städer och tätorter. Två tredjedelar av det finska folket arbetar inom servicenäringarna.
300 000 personer har svenska som modersmål, men många fler talar svenska som andra eller tredjespråk. Finland tar 7,0 % av den svenska exporten.

Kina
Kina har hela 1,4 miljarder invånare. Vår export till Kina ökade 2014 med 1 % till 39,8 miljarder kr. Sveriges import från Kina ökade med hela 14 % år 2014 jämfört med året innan och uppgick till 49,9 miljarder kr. Kina bjuder på många intressanta affärsmöjligheter.
Läs mera om Kina och vår intressanta landsrapport >> 
 

 

 


Administrerad av:

Exportera - En väg till framgång

Att börja exportera eller att expandera era exportaktiviteter till nya marknader kan mycket väl vara den allra bästa strategin för att utveckla ert företag samt öka försäljning och resultat. Sverige är ett litet land men vi är mycket duktiga på internationell handel. Under 2014 uppgick vår export av varor och tjänster till 1 741 miljarder kronor, vilket tillsammans motsvarar 31,4 % respektive 13,2 % av vår BNP. Ca. 45 % av alla varor och tjänster som produceras i Sverige exporteras därmed till andra länder.

 

Tyskland (10 %) tillsammans med Norge (10 %) är våra enskilt största exportmarknader. Norden i övrigt är också en mycket viktig exportregion för Sverige med Danmark (6,9 %) och Finland (7 %). Storbritannien tar 7,1 % av Sveriges export och Nederländerna, Frankrike och Belgien tar alla ca. 4,5-5 % vardera. Exporten av varor till Europa som helhet motsvarade 2014 73,8 % av vår samlade varuexport, EU-länderna 58,4 %, Norden 24,6 % samt 15.4 % till Europa exkl. EU. USA är en av våra allra största handelspartner och tar 6,7 % av Sveriges export. Kina köper 3,5 % av vår export och är en marknad som är viktig både för sveriges import och export. Handeln med Ryssland har tidigare ökat kraftigt men exporten dit föll med 6 % mellan 2013/2014. Hos SCB finns bra statistik om import och export till olika länder. Läs mera >>

 

Innan ni börjar att exportera till en ny marknad är det en hel del att tänka på för att ni skall bli framgångsrika och undvika onödiga misstag och kostnader. Tips och länkar till ytterligare information finner du nedan.

 

Läs mera om hur ni kan få hjälp med att exportera med lönsamhet >>

 


Välj Exportmarknad

Om ni funderar på att börja exportera och inte har handlat med utlandet tidigare så rekommenderar vi att ni startar i närområdet. Även om utmaningarna inte skall underskattas där heller så är språk, kultur och lagar mera lika dem i Sverige och förutsättningarna något bättre att hamna rätt från början. Tack vare frihandel och harmoniserade regler är det även relativt enkelt att komma igång med att exportera till Europa, i alla fall gällande tullregler, betalningar, avtal etc.

 

Är ni en lite mera erfaren exportör som redan är igång med export men önskar expandera till nya marknader så underskatta inte att alla marknader är olika - förbered er ordentligt och tveka inte att söka hjälp om det behövs.

 

Beroende på tidigare erfarenhet och på vilken produkt eller tjänst som ni säljer kan det även finnas en stor potential i att exportera till Nordamerika, Asien inklusive Kina, Latinamerika, Mellanöstern samt andra regioner och länder. 

Läs mera om hur ni kan få hjälp med att utvärdera olika marknader >>


Marknadsundersökning

Innan ni ger er in i försäljning och avtal med nya utländska kunder eller återförsäljare så måste ni genomföra en marknadsundersökning. Denna marknadsundersökning bör som minimum innehålla följande frågeställningar:

 

1. Marknadspotential
Hur stor är den totala marknaden och hur stor andel kan ni ta?

 

2. Säljkanaler – distributionssätt
På vilket sätt når ni snabbast, enklast och mest effektivt ut till era potentiella kunder? Utvärdera t.ex. direktförsäljning till slutkund, distributör (med eget lager), agent (med provision), partner (med ömsesidigt samarbete) eller starta eget dotterbolag.

 

3. Prisbild
Vilka priser gäller på marknaden? Är rabatter vanliga och i så fall hur stora? Hur stor marginal förväntar sig er distributör eller agent? Glöm inte att lägga på frakt och ev. tull på era egna priser när ni jämför.

 

4. Konkurrenter
Vilka konkurrerande företag finns på marknaden? Hur starka är de och inom vilka områden – geografiskt och produktmässigt? Marknadsandelar? Anseende hos återförsäljare och kunder? Vilken service och kvalitet erbjuder de och kan ni matcha dem?

 

5. Logistik och lager
Vilket är det bästa transportsättet för era varor – t.ex. flyg, bil, båt eller järnväg? Beroende på vilken säljkanal ni väljer kan det i vissa fall bli nödvändigt att sätta upp ett mellanlager i det aktuella landet, för att säkra snabba leveranser.

 

6. Tullar och handelshinder
För vissa produkter och marknader gäller importtullar och ibland även handelshinder eller import-/exportförbud. Kontrollera noga vad som gäller för era produkter.

 

Läs mera om hur ni kan få hjälp med att genomföra en marknadsundersökning >>

 

 


Distributör, agent, partner eller starta dotterbolag?

Det finns många olika sätt att sälja till utlandet. Direktförsäljning till slutkund lämpar sig bra för tjänster, mindre produkter som kan säljas via Internet (t.ex. musik, programvaror, böcker etc.) samt tyngre projekt och för produkter som riktar sig till en smal och väldefinierad kundkrets. För många traditionella produkter är det bäst och säkrast att sälja via en lokal distributör som köper och betalar i egen räkning samt sköter lagerhållning, marknadsföring och annan service mot marknaden.

 

För konsumentprodukter är det vanligt att man utser en generalagent som sedan säljer via ett eget nät av återförsäljare. Att besöka lokala branschmässor kan ge er många uppslag och värdefulla kontakter.

 

Tips: Prova att söka efter ett lämpligt företag på Chamber Trades hemsida.

 

Som alternativ kan ni utse en eller flera agenter som aktivt bedriver försäljning mot en fast eller rörlig provision (ofta en kombination). Avtalen med köparna skrivs i allmänhet direkt med er som leverantör/tillverkare och ni får därigenom ett större ansvar samt mera arbete i anslutning till varje beställning.

 

Känner ni er säkra på att era produkter och/eller tjänster har en stor marknad, t.ex. efter positiva erfarenheter i liknade länder eller efter att först ha sålt en tid via distributör eller agent, så kan tiden vara mogen för att starta ett eget dotterbolag. Riskerna och investeringskostnaderna är högre men samtidigt får ni en större kontroll och en större del av den totala försäljningsmarginalen.

Läs mera om hur ni kan få hjälp med att analysera, finna och utvärdera den bästa säljkanalen >>


Marknadsföring

En effektiv marknadsföring är oerhört viktig för att nå framgång när man exporterar. Den kan användas för att hitta både nya kunder och återförsäljare. När man väl fått kontakt gäller det att ge en professionell bild av företaget och produkterna/tjänsterna. Vilken mix av marknadsföring man skall välja beror på målgruppen, produkten/tjänsten samt vad man vill uppnå och vilken budget man har till förfogande. Exempel på effektiv marknadsföring är bl.a. följande aktiviteter:

 

1. Hemsida på Internet
Idag är det ett måste med en bra hemsida på Internet. Många webbdesigners glömmer dock att optimera hemsidan för att verkligen synas hos sökmotorerna och dra till sig besökare. Ett tips på ett bra och billigt webbhotell är One.com >>

 

2. Sponsrade länkar (textannonser) hos sökmotorer typ Google
Ett mycket billigt och effektivt sätt att annonsera på Internet och se till att besökare hittar fram till just ert företag och dess produkter/tjänster. Läs mera hos Google Adwords samt Bing.

 

3. Banner-annonsering på välbesökta hemsidor
För vissa specifika produkter är Internetannonsering med s.k. banners mycket effektivt, t.ex. om man kan annonsera på branschspecifika hemsidor med många potentiella kunder som besökare.

 

4. Mässor
Lokala mässor kan vara bra både för att utvärdera en marknad, hitta återförsäljare samt som en effektiv marknadsföringskanal mot en redan etablerad exportmarknad.
Databas för lokala och internationella mässor >>

 

5. Broschyrer
En hel del produkt och företagsinformation kan med fördel läggas ut på hemsidan som nedladdningsbara dokument. Ofta är det dock värdefullt att även kunna dela ut snygga och informativa broschyrer eller faktablad vid kundmöten, på mässor eller som bilagor till säljbrev.

 

6. Pressreleaser
Rätt utformade pressreleaser som attraherar tidningarnas redaktörer är oöverträffade reklampelare och mycket kostnadseffektiva.

 

7. Direktreklam
För vissa produkter och tjänster så fungerar direktreklam via post fortfarande mycket bra. Numera kan man som alternativ även överväga direktreklam via e-post.

 

8. Annonser
Är man ny på en marknad eller har en stor målgrupp kan attraktiva annonser i utvalda medier (t.ex. branschtidskrifter) ge gott resultat.

 

Läs mera om hur ni kan få hjälp med att välja rätt marknadsföring och producera den kostnadseffektivt >>

 Tullregler

Vid export krävs att man lämnar en tulldeklaration till Tullverket. Inom den Europeiska Gemenskapen (EG) gäller förenklade förfaranden för godkända exportörer. Till dessa länder räknas numera även Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Bulgarien, Rumänien, Ungern och Cypern. För varor som uppfyller EG:s ursprungsregler gäller även tullfrihet eller reducerad tullavgift vid export till t.ex. EFTA-länderna (Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz) samt Turkiet. Dessa länder bildar tillsammans med EG:s medlemsländer ett frihandelsområde med liknande tullregler och tämligen fri rörlighet för varor.

 

EG har även träffat avtal om frihandel och tullregler gällande följande länder och områden: Mexico, Israel, Sydafrika, Färöarna, Makedonien, Tunisien, Marocko, Västbanken, Gaza samt de spanska områdena Ceuta och Melilla.

 

Läs mera på tullverkets hemsida eller i deras broschyr: Export till länder...


 


Exportrådgivning

Att börja exportera kan ge ert företag en enorm utveckling och bidra till att ni snabbt uppnår era volym-, expensions- och lönsamhetsmål. Uppgiften kan dock kännas komplex och frågorna hopar sig snabbt. För att komma rätt ifrån början och minimera risken för onödiga misstag och kostnader så kan det vara en god idé att ta hjälp av en erfaren exportkonsult.

 

Även företag med existerande exportverksamhet behöver ofta assistans med att utvärdera eller starta upp nya marknader samt att utveckla försäljningen i länder där de redan är verksamma.

 

Med 20 års internationell erfarenhet och projekt i 80-talet länder över hela världen så erbjuder TBR Consulting AB exporthjälp och ett stort antal exportrelaterade tjänster, vilka anpassas för varje kundönskemål. Företaget bedriver bl.a. exportrådgivning, marknadsundersökningar, distributörs- och agentsökning samt andra konsulttjänster inom marknadsföring, försäljning och företagsetablering. TBR Consulting erbjuder även erfaren hjälp med avtal och kontrakt samt bistår vid internationella förhandlingar.

 

TBR Consulting hjälper er att utvärdera för och nackdelar med olika handlingsalternativ. Genom välbeprövade koncept som appliceras på er speciella situation så erbjuds analyser, strategier och praktiskt genomförande.

 

Läs mera om hur TBR Consulting kan hjälpa er med effektiv exportrådgivning >>


 


Exportchef att hyra

Ibland räcker de interna resurserna inte till för att effektivt starta upp ny exportverksamhet. I andra fall önskar man prova på att exportera utan att från början dra på sig fasta kostnader för exportsäljare eller en exportchef. Detta är exempel på tillfällen när det kan vara både praktiskt och effektivt att tillfälligt hyra in en erfaren exportchef. Det kan gälla allt ifrån några dagars support på en internationell mässa till ett långtidskontrakt med placering i era lokaler.

 

 

TBR Consulting kan erbjuda ”Exportchef att hyra” med stor erfarenhet och gedigen kunskap inom export och internationell handel. Med ett flexibelt och prestigelöst arbetssätt har TBR Consulting fokus på effektivitet och praktiska lösningar som passar just er.

 

Läs mera om TBR Consultings tjänst ”Exportchef att hyra” >>

 Vi hjälper inte till vid bilexport

Exportera.se/TBR Consulting är fokuserade på att bistå företag med etablering på nya marknader. Vi hjälper inte till med frågor som rör bilexport, d.v.s. export av bilar till eller från Sverige. För frågor som rör tull-och skattesatser kan ni prova att kontakta Tullverket och för rena transportfrågor kontakta någon större speditör som t.ex. DB Schenker. För avregistrering, läs mera hos Transportstyrelsen.

Exportera.se © 2005-2015 • Norrtullsgatan 27A, 113 27 Stockholm • Tel. 08-315533 • info@exportera.sewww.exportera.se